Valná hromada 29.12.2015 16:00

Petr Šlinz | 14.12.2015 Po 16:25 | Dění na síti

Valná hromada se bude konat v Ústí 29.

Program:

  1. Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu ustavující valné hromady
  2. Seznámení s chodem Sdružení za minulé období
  3. Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu ustavující valné hromady
  4. 4. Volba Rady Sdružení a statutárního orgánu pro následující období a pro zápis do rejstříku dle NOZ
  5. Úprava názvu sdružení dle NOZ.
  6. Diskuze

Kandidáti do Rady Sdružení výjádří svůj zájem o funkci na email do 23.12.2015 17:00.

Navýšení rychlosti Valašská Polanka 200 + 100 Mbit

Petr Šlinz | 18.11.2015 St 19:25 | Dění na síti

Od 18.11.2015 je navýšena celková rychlost pro Valašskou Polanku na 200 Mbit hlavního a 100 Mbit záložního spoje v obou směrech.

Nový přístupový bod - Val. Polanka

Petr Šlinz | 20.2.2015 Pá 15:02 | Dění na síti

Od 19.2.2015 je možné se připojit na nový přístupový bod ve Valašské Polanka – lokalita domů směrem na obec Seninka – více v mapě pokrytí.

Nové přístupové body - Val. Polanka, Lužná

Petr Šlinz | 17.10.2014 Pá 20:39 | Dění na síti

Od 9.10.2014 je možné se připojovat na nové přístupové body ve Valašské Polance – za restaurací Paradon a v centru Lužné, vše pomocí moderní technologie AirMax

Odstávka 18.7.2014 - Leskovec

Petr Šlinz | 11.7.2014 Pá 22:10 | Dění na síti

Dne 18.7.2014 dojde k osazení nové technologie pro přístupové body v Leskovci. V době od 12:00 do 18:00 může docházet ke krátkodobým výpadkům sítě, budeme se snažit o co nejrychlejší výměnu. Úprava povede k navýšení kapacity pro tuto lokalitu. Technici Ústí.Net