Navýšení rychlosti Valašská Polanka 200 + 100 Mbit

Petr Šlinz | 18.11.2015 St 19:25 | Dění na síti

Od 18.11.2015 je navýšena celková rychlost pro Valašskou Polanku na 200 Mbit hlavního a 100 Mbit záložního spoje v obou směrech.

Nový přístupový bod - Val. Polanka

Petr Šlinz | 20.2.2015 Pá 15:02 | Dění na síti

Od 19.2.2015 je možné se připojit na nový přístupový bod ve Valašské Polanka – lokalita domů směrem na obec Seninka – více v mapě pokrytí.

Nové přístupové body - Val. Polanka, Lužná

Petr Šlinz | 17.10.2014 Pá 20:39 | Dění na síti

Od 9.10.2014 je možné se připojovat na nové přístupové body ve Valašské Polance – za restaurací Paradon a v centru Lužné, vše pomocí moderní technologie AirMax

Odstávka 18.7.2014 - Leskovec

Petr Šlinz | 11.7.2014 Pá 22:10 | Dění na síti

Dne 18.7.2014 dojde k osazení nové technologie pro přístupové body v Leskovci. V době od 12:00 do 18:00 může docházet ke krátkodobým výpadkům sítě, budeme se snažit o co nejrychlejší výměnu. Úprava povede k navýšení kapacity pro tuto lokalitu. Technici Ústí.Net

Záložní spoj Valašská Polanka

Petr Šlinz | 20.6.2014 Pá 15:33 | Dění na síti

Pro připojené členy ve Valašské Polance jsme připravili zlepšení sítě – nový záložní spoj o kapacitě 50 Mbit. Celková kapacita do Valašské Polanky vzrostla na 150 Mbit v obou směrech. Nová záloha je geograficky oddělená od hlavního spoje a zajišťuje bezproblémový provoz sítě.